زمان تعویض شیشه شیر یا سر شیشه نوزاد

جهت خرید سیسمونی نوزاد می توانید از طریق سایت یا به صورت حضوری اقدام کنید.

شیشه شیر

 1. ترک شیشه شیر
 2. لب پریدگی شیشه شیر
 3. شکستگی شیشه شیر
 4. خش خوردگی شیشه شیر
 5. فرسودگی شیشه شیر های پلاستیکی

سر شیشه

 • جریان تند و زیاد شیر

شیر و دیگر مایعات باید به طور پیوسته و قطره قطره از نوک پستانک سر شیشه خارج شود. اگر از سرعت جریان شیر یا مایع زیاد است و جریان مداومی دارد, به این معنی است که سوراخ سر شیشه خیلی بزرگ است یا گشاد شده و عوض شود.

 • تغییر رنگ یا کدر بودن سر شیشه

تغییر رنگ یا کدر بودن سر شیشه می تواند نشانه ی آن باشد که سر شیشه در حال خراب شدن است و نیاز به تعویض دارد.

 • چسبندگی یا باد کردن سر شیشه

چسبنده بودن یا باد کردن سر شیشه می تواند نشانه ی آن باشد که سر شیشه در حال خراب شدن است و نیاز به تعویض دارد.

 • تیرگی یا پارگی سر شیشه

سر شیشه را مدام بررسی کنید تا وجود ترک یا پارگی ها را تشخیص دهید, زیرا سر شیشه ی ترک خورده می تواند پاره شود و خطر خفگی برای کودک ایجاد کند.

 • بزرگ شدن کودک

اگر فرزند شما بزرگ تر شده است و نیاز به اندازه ی بزرگ تری از سر شیشه دارد, لازم است سر شیشه ی او را عوض کنید.

 • نازک شدن سر شیشه

این مورد یکی از نشانه های اولیه ی خراب شدن سر شیشه است. برای آزمایش استحکام یک سر شیشه, حباب آن را محکم فشار دهید سر شیشه باید دوباره به شکل اصلی خود برگردد اگر این اتفاق نیفتاد, لازم است آن را دور بیندازید.

                               

دیدگاهتان را بنویسید